• خبر روز


سخنرانی‌های پروفسور ریوزوکه اهاشی، فیلسوف برجسته معاصر ژاپنی، در تهران

پروفسور ریوزوکه اهاشی، اندیشمند ممتاز و فیلسوف نامدار ژاپنی، از چهره‌های شاخص مکتب کیوتو و حوزۀ فلسفۀ میان‌فرهنگی است که با توجه ویژه به سنت فلسفۀ ژاپنی و فلسفۀ هایدگر به نظرورزی در عرصۀ فلسفۀ میان‌فرهنگی پرداخته است. وی که استاد دانشگاه کیوتو و رئیس مرکز فرهنگی ژاپن- آلمان است سال‌های متمادی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های آلمان و بسیاری دیگر از دانشگاه‌های معتبر جهان به تدریس و پژوهش اشتغال داشته است. پروفسور اهاشی به دعوت «دانشگاه علامه طباطبائی» و «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» از 20 تا 24 آذرماه، در دانشگاه‌ علامه طباطبائی، دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی‌هایی با محوریت فلسفۀ میان‌فرهنگی، فلسفۀ هایدگر، اندیشۀ ایزوتسو و... خواهد داشت.

تاریخ درج خبر: 1395/09/16 - ساعت درج خبر: ١٥:١٩ - شماره خبر: ١٩٩٥ - تعداد بازدید: 324


خروج