• خبر روز


کرسی های ترویجی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کرسی های ترویجی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دوره معاصر

صاحب کرسی: دکتر محمد کاظم شاکر

ناقدان: دکتر علی شریفی و دکتر محمود واعظی

زمان: دوشنبه ۱8 اردیبهشت ساعت 15

مکان: پل مدیریت، خیابان علامه جنوبی، نبش خیابان حق طلب دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، سالن شهید مطهری

تاریخ درج خبر: 1396/02/16 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٧ - شماره خبر: ٣٣٤٩ - تعداد بازدید: 491


خروج