• خبر روز


نشست دمنوش برگزار شد

نشست دمنوش دیروز ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶ به همت معاونت پژوهشی دانشده در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات برگزار شد .
هدف از این نشست که یکشنبه آخر هر ماه در ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار می شود، ایجاد صمیمیت بیشتر بین استادان دانشکده و انجام فعالیت های بین گروهی و ... می باشد.
در این نشست هر استاد میتواند به مدت ۳ دقیقه از آخرین فعالیت های پژوهشی خود سخن بگوید.