• آرشیو اطلاعیه ها


همایش بین المللی ترجمه در فضای میان فرهنگی

گروه مترجمی زبان آلمانی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران در نظر دارد با همکاری دانشگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذیربط همایش بین المللی "ترجمه در فضای میان فرهنگی" را در 15 اسفند ماه سال جاری برگزار کند. 

مهم ترین محورهای همایش :

1.  چهره‌های شاخص در ترجمه‌های میان فرهنگی 

2.  مختصات ترجمه در فضای میان‌فرهنگی 

3.  ترجمه‌های میان‌فرهنگی درسابقه تاریخی ایران و اسلام 

4.  عامل اجتماعی در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی

5.  عامل سنت در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی

6.  عامل زیست‌جهان در ترجمه مفاهیم فرهنگی و فلسفی 

7.  پیوند سنت‌های فرهنگی-فلسفی با ساختار‌های زبانی و اجتماعی 

8.  احداث پل‌های مفاهمه به رغم تفاوت‌های ساختاری در عرصه‌های زبانی و اجتماعی 

9.  کلیات مشترک به رغم تنوع فرهنگ‌ها و فلسفه‌ها

10.  مواجهه‌های زبانی و امتزاج افق‌ها 

11.  سهم کمینه و بیشینه زبان‌ها در تفاهم میان فرهنگ‌های مختلف 

12.  ترجمه‌پذیری یا ناپذیری ساختار‌های عمیقاً گره خورده به زبان

13.  مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و مسئله ی فهم از منظر زبان 

14.  مطالعات یا فلسفه میان فرهنگی و اجتماعی در بستر‌های زبانی 

15.  مطالعات یا فلسفه میان‌فرهنگی و تنوع زبانی 

16.  فلسفه‌ورزی و مطالعات علوم‌انسانی در زبان‌های غیر اروپایی

تاریخ درج خبر: 1395/12/05 - ساعت درج خبر: ١٣:٢٦ - شماره خبر: ٢٧٨٩ - تعداد بازدید: 477


خروج