• آرشیو اطلاعیه ها


آسیب شناسی و بهبود شیوه ها و روش ها در باب پایان نامه نویسی/ رساله نویسی

دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی و الهیات و معارف اسلامی در نظر دارند دیدگاه های استادان و پژوهشگران ارجمند را در باب پایان نامه نویسی/ رساله نویسی به قصد آسیب شناسی و بهبود شیوه ها و روش ها، در ویژه نامه ای تدوین و نشر دهند.

لذا از اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می کند تا تجربه ها، دغدغه ها و پیشنهاد های خود را حداکثر در 1000 کلمه (در برنامه word ) مرقوم و همکاران را در رسیدن به راهکار های سودمند، یاری فرمایید.

تاریخ درج خبر: 1396/02/06 - ساعت درج خبر: ٢٢:٣١ - شماره خبر: ٣٢٥٢ - تعداد بازدید: 397


خروج