• تاریخچه

تاریخچه:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۱ با سه گروه «فلسفه وکلام اسلامی»،«علوم قرآن وحدیث» و «معارف اسلامی» شروع به فعالیت نمود. مکان این دانشکده در حال حاضر در محل ساختمان دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه می باشد.

در این مدت اقدام برای تأسیس دو رشته دیگر نیز صورت گرفته است که در این صورت رشته های موجود در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی به شرح زیر خواهد بود:

 

 

ردیف رشته مقطع ملاحظات
1

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

 
2

مدرسی معارف اسلامی

کارشناسی ارشد، دکتری

 
3

فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد، دکتری

 
4

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو از مهر 1396

5

شیعه شناسی

کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو از مهر 1396