• تابلوی اعلانات

ردیف

صاحب کرسی

عنوان کرسی

تاریخ برگزاری

1

دکتر حسین پاینده

هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی: تاملی در چند و چون یک رابطه پرتنش

شنبه (9/2/96)

ساعت 10 صبح

2

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

بررسی ویژگی‌های شعر نامرغوب

چهارشنبه (27/2/96)

ساعت 13

3

دکتر رضا سلیمان حشمت

زندآگاهی (پرمنوتیک) و فهم تاریخی

یکشنبه (24/2/96)

ساعت 13

4

دکتر یوسف نوظهور

تفسیر نوکانتی پُل ناتورپ از مثل افلاطونی

سه شنبه (12/2/96)

ساعت 10

5

دکتر محسن حبیبی

نقد و بررسی اعتقادات و بنیان‌های بودیزم تبّتی

شنبه (23/2/96)

ساعت 13

6

دکتر صالح حسن‌زاده

آیا وجود عالم ذر با اختیار انسان سازگار است؟

سه شنبه (2/3/96)

ساعت 13

7

دکتر علی شریفی

تجوید در ترازوی نقد

شنبه (30/2/96)

ساعت 13

8

دکتر محمدکاظم شاکر

نقد و بررسی روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دورة معاصر

دوشنبه (18/2/96)

ساعت 15

9

دکتر قاسم پورحسن

نظریة زبان نزد فارابی با تاکید بر کتاب الحروف

دوشنبه (18/2/96)

ساعت 13

10

دکتر عباس اشرفی

سبک تئوفانی در قصص قرآنی

دوشنبه (1/3/96)

ساعت 10

11

دکتر علی کربلائی پازوکی

نقد و بررسی علل گرایش به عرفان‌های نوظهور

شنبه (26/2/96)

ساعت 15

12

دکتر مهدی اخوان

آیا اخلاق کانت وظیفه‌گرا است؟

سه شنبه (2/3/96)

ساعت 10

13

دکتر محمد شعبان پور

مصلحت در اشتغال زنان بر اساس قرآن کریم

دوشنبه (1/3/96)

ساعت 14

14

دکتر رجاء ابوعلی

آیا نوآوزان زبان توانایی داستان نویسی دارند؟

شنبه (6/3/96)

ساعت 15

15

دکتر محمدحسین خوانین زاده

علل کوچ یهودیان به جزیره العرب

دوشنبه (11/2/96)

ساعت 10

16

دکتر ربابه رمضانی

چیستی روایت شناسی در شعر

چهارشنبه (3/3/96)

ساعت 13

 

برنامه کرسی های دانشکده های ادبیات و الهیات در بهار 1396

مکان: سالن شهید مطهری