عنایت الله شریفی
مرتبه علمی: 
دانشیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


محمدرضا ابراهیم نژاد
مرتبه علمی:

دانشیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


زری پیشگر
مرتبه علمی:

مربی معارف اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


صالح حسن زاده
مرتبه علمی:
دانشیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


حسام الدین خلعتبری لیماکی
مرتبه علمی:

استادیار معارف اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


محمدحسین خوانین زاده
مرتبه علمی:
استادیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


محمدصدقی الآنق
مرتبه علمی:

استادیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


عبدالمطلب عبدالله
مرتبه علمی:

استادیار معارف اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


علی کربلائی پازوکی
مرتبه علمی:

دانشیار معارف اسلامی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


مهرعلی لطفی قادیکلائی
مرتبه علمی:

مربی معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


مجتبی مطهری الهامی
مرتبه علمی:
مربی معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


اشکان نعیمی
مرتبه علمی:
استادیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی