• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی علی اصغر مصلح

مدرک تحصیلی: دکتری رشته فلسفه

ایمیل: aamosleh@yahoo.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885

ریاست دانشکده

                                            دریافت رزومه پژوهشی