• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی غلامرضا ذکیانی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته فلسفه

ایمیل: zakiani@atu.ac.ir

شماره تماس: 88694660 - 88681885

ریاست دانشکده

                                            دریافت رزومه پژوهشی