• کارکنان دانشکده

اسامی کاركنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر علی اصغر مصلح رئیس 88694660
2 دکتر حمیدرضا میرحاجی معاون اداری- مالی 888681885
3 دکتر علیرضا فخاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 888681885
4 دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی معاون پژوهشی 888681885
5 دکتر زهره الله دادی دستجردی رئیس کتابخانه داخلی 167
6 احمد غلامزاده رئیس امور عمومی داخلی 234
7 زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 88681886 و داخلی 137
8 علی باطانی مسئول امور مالی داخلی 215
9 مهرداد بیک مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی 202
10 حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی 111
11 علی صالحی مسئول کلاسها داخلی 224
12 بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی 109
13 فرهاد ابراهیمی مسئول دفتر ریاست 88694660
14 فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر ریاست 88681885
15 حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی 88694665
16 جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی 88694665
17 سید رضا موسوی کارشناس گروه های آموزشی 88694665
18 شهلا حاتم آبادی مسئول دبیرخانه داخلی 222
19 مریم پرویزی مدیر داخلی مجلات داخلی 162
20 سمیه جوادی مدیر داخلی مجلات داخلی 161
21 سید مهدی شریعتی سمعی- بصری داخلی 209
22 پریسا ابراهیمی کارشناس وب سایت دانشکده 88683705
23 زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
24 زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
25 فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 225
26 مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
27 زهرا بهبودی بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
28 مهدی خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166
29 داود دانشفر بخش فهرست نویسی ادبیات کودک و نوجوان داخلی 164
30 تلفن دانشکده 88694660
31 دورنگار دانشکده 88690020
32 کد پستی دانشکده 1997967556

اسامی کاركنان اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 خانم زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 88681886 و داخلی 137
2 خانم نسرین موسیوند کارشناس آموزشی رشته های فلسفه و علوم قرآن و حدیث در مقطع لیسانس داخلی 126
3 خانم نیره نظری نوکنده کارشناس آموزشی رشته های مدرسی معارف اسلامی و علوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری داخلی 107