• کارکنان دانشکده

اسامی کاركنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر غلامرضا ذکیانی رئیس 88694660
2 دکتر زهره اله دادی دستجری معاون اداری- مالی 888681885
3 دکتر عباس اشرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 888681885
4 دکتر عباس اشرفی معاون پژوهشی 888681885
5 دکتر میرسعید موسوی رضوی
رئیس کتابخانه داخلی 167
6 احمد غلامزاده رئیس امور عمومی داخلی 234
7 زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 88681886 و داخلی 137
8 علی باطانی مسئول امور مالی داخلی 215
9

مهرداد بیک

مسعود صدیقی

مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی 202
10 حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی 111
11 علی صالحی مسئول امور کلاس ها داخلی 224
12 بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی 109
13 حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست 88694660
14 فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان 88681885
15 حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی 88694665
16 جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی 88694665
17 سید رضا موسوی کارشناس گروه های آموزشی 88694665
18 شهلا حاتم آبادی مسئول دبیرخانه داخلی 222
19 مریم پرویزی مدیر داخلی مجلات داخلی 162
20 سمیه جوادی مدیر داخلی مجلات داخلی 161
21 سید محمد مهدی شریعتی سمعی- بصری داخلی 209
22 زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
23 زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
24 فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 225
25 مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
26 زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
27 مهدی صفدری خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166
28 داود دانشفر بخش فهرست نویسی ادبیات کودک و نوجوان داخلی 164
29 گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی داخلی122
30 رضا یوسفی کارشناس گروه های آموزشی 88694665
31 سکینه فخرقاسمی کارشناس پژوهشی داخلی261
32 انسیه پزشکیان کارشناس پژوهشی داخلی261
33 عبدالله حافظی مسئول دایره امتحانات داخلی131
34 مهدی ستاریان کارپرداز داخلی214
35 مهری کیخواه متصدی امور دفتری (دبیرخانه) داخلی 222
36 مجید جوکار مسئول حراست داخلی 212
29 تلفن دانشکده 88694660
30 دورنگار دانشکده 88690020
31 کد پستی دانشکده 1997967556


اسامی کاركنان اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 88681886 و داخلی 137
  EMAIL دانشکده الهیات و معارف اسلامی Theology.edu@atu.ac.ir
2 نسرین موسی وند کارشناس آموزشی رشته های فلسفه و علوم قرآن و حدیث در مقطع لیسانس داخلی 126
3   نیره نظری نوکنده

کارشناس آموزشی رشته های مدرسی معارف اسلامی

وعلوم قرآن و حدیث در مقطع دکتری

داخلی 107