• کارکنان دانشکده

     کاركنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

دکتر غلامرضا ذکیانی

رئیس

۸۸۶۹۴۶۶۰

۲

دکتر زهره اله دادی دستجری

معاون اداری- مالی

۸۸۸۶۸۱۸۸۵

۳

دکتر عباس اشرفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۸۸۸۶۸۱۸۸۵

۴

دکتر عباس اشرفی

معاون پژوهشی

۸۸۸۶۸۱۸۸۵

۵

دکتر میرسعید موسوی رضوی

رئیس کتابخانه

داخلی ۱۶۷

۶

        حسین رمضانی

رئیس امور عمومی

داخلی ۲۳۴

۷

زهرا ترکستانی

رئیس اداره آموزش

۸۸۶۸۱۸۸۶ و داخلی ۱۳۷

۸

علی باطانی

مسئول امور مالی

داخلی ۲۱۵

۹

مهرداد بیک

مسعود صدیقی

مسئول سایت و فناوری اطلاعات

داخلی ۲۰۲

داخلی۲۰۴

۱۰

حسین عزیزی

مسئول اتوماسیون تغذیه

داخلی ۱۱۱

۱۱

رضا حسینی سیانکی

مسئول امور کلاس ها

داخلی ۲۲۴

۱۲

بی تا عسگری

مسئول امور شاهد و ایثارگر

داخلی ۱۰۹

۱۳

حمیده رشیدی راد

مسئول دفتر ریاست

۸۸۶۹۴۶۶۰

۱۴

فرهاد کریم نژاد

مسئول دفتر معاونان

۸۸۶۸۱۸۸۵

۱۵

حسن ملا احمدی

کارشناس گروه های آموزشی

۸۸۶۹۴۶۶۵

۱۶

جواد واعظ

کارشناس گروه های آموزشی

۸۸۶۹۴۶۶۵

۱۷

سید رضا موسوی

کارشناس گروه های آموزشی

۸۸۶۹۴۶۶۵

۱۸

طاهر بیاتی

متصدی امور دفتری

داخلی ۲۲۲

۱۹

مریم پرویزی

مدیر داخلی مجلات

داخلی ۱۶۲

 

*

 

 

۲۱

سید محمد مهدی شریعتی

سمعی- بصری

داخلی ۲۰۹

۲۲

زهره کریمی

بخش میز امانت و مرجع

داخلی ۲۰۳

۲۳

زهره متشکر

بخش میز امانت و مرجع

داخلی ۲۰۳

۲۴

فرناز نژاد عبدالحسینی

بخش پایان نامه و نشریات

داخلی 165

۲۵

مینا برومند

بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب

داخلی ۱۶۴

۲۶

زهرا بهبودی جیران

بخش فهرست نویسی کتب لاتین

داخلی ۱۶۵

۲۷

مهدی صفدری خسروشاهی

بخش فهرست نویسی کتب فارسی

داخلی ۱۶۶

 

*

 

 

۲۹

گلبهار متانی

مسئول امور دانشجویی

داخلی۱۲۲

۳۰

رضا یوسفی

کارشناس گروه های آموزشی

۸۸۶۹۴۶۶۵

۳۱

سکینه فخرقاسمی

کارشناس پژوهشی

داخلی۲۶۱

۳۲

نیره نظری نوکنده

کارشناس پژوهشی

داخلی۲۶۱

۳۳

عبدالله حافظی

مسئول دایره امتحانات

داخلی۱۳۱

۳۴

مهدی ستاریان

کارپرداز

داخلی۲۱۴

 

*

 

 

۳۶

کامران نورزاد

مسئول حراست

داخلی ۲۱۲

۲۹

تلفن دانشکده

۸۸۶۹۴۶۶۰

۳۰

دورنگار دانشکده

۸۸۶۹۰۰۲۰

31

کد پستی دانشکده

۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

     کاركنان اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

زهرا ترکستانی

رئیس اداره آموزش

۸۸۶۸۱۸۸۶ و داخلی ۱۳۷

۱۳

نسرین


موسی وند

کارشناس آموزشی رشته های علوم قرآن و حدیث در مقطع لیسانس و فقه و مبانی حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

داخلی ۱۲۶

۱۴

الهام وشاقیان

کارشناس آموزشی رشته های مدرسی معارف اسلامی وعلوم قرآن و حدیث در مقطع ارشد و دکتری

داخلی