• آیین نامه ها و بخشنامه ها

كارشناسی

 1. آیین نامه پرداخت هزینه دروسی که در آنها نمره قبولی اخذ نشده است
 2. آیین نامه غیبت های امتحانی
 3. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 4. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 5. آیین نامه نقل و انتقال
 6. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 7. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 8. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 9. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 10. فرم درخواست مرخصی تحصیلی
 11. فرم درخواست معادل سازی دروس
 12. فرم اعلام موافقت با مرخصی تحصیلی
 13. فرم درخواست تقاضای ترک تحصیل دائم

كارشناسی ارشد

 1. آیین نامه پرداخت هزینه دروسی که در آنها نمره قبولی اخذ نشده است
 2. آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
 3. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 4. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 5. نحوه استعلام موضوع رساله از ایران داک
 6. اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 7. مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد
 8. آیین نامه غیبت های امتحانی
 9. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 10. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 11. آیین نامه نقل و انتقال
 12. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 13. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 14. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 15. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 16. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
 17. فرم تمدید سنوات دانشجو
 18. تقاضای تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 19. فرم گزارش انجام کار پایان نامه
 20. فرم درخواست مهمانی دانشجو

دکتری

 1. فرم درخواست تجدیدنظر آزمون جامع دکتری
 2. پرسشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
 3. آیین نامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
 4. مواد آزمون جامع دی ماه 1395 رشته علوم قرآن و حدیث
 5. مواد آزمون جامع دی ماه 1395 رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 6. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 7. فلوچارت شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 8. شیوه نامه تحویل پایان نامه/ رساله به کتابخانه مرکزی
 9. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 10. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 11. نحوه استعلام موضوع رساله از ایران داک
 12. اهم آیین نامه آموزشی دوره دکتری
 13. مراحل تسویه حساب دانشجویان دکتری
 14. شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج کشور
 15. آیین نامه غیبت های امتحانی
 16. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 17. آیین نامه نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
 18. آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
 19. آیین نامه نحوه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری
 20. آیین نامه نحوه برگزاری آزمون دکتری سازمان سنجش از سال 1395 به بعد
 21. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 22. آیین نامه نقل و انتقال
 23. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 24. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 25. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 26. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 27. شیوه نامه اعطای وام
 28. شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع دانشگاه علامه طباطبائی
 29. فرم خلاصه وضعیت دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی مواد خاص دانشگاه
 30. فرم درخواست مهمانی دانشجو