اخبار

اخبار و رویدادها

وبینار مطالعات اسلامی در ایران و هند

وبینار مطالعات اسلامی در ایران و هند با همکاری مشترک دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه جامیا ملیا اسلامیا و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار میگردد

آیت الله مصباح یزدی درگذشت.

دفتر آیت‌الله مصباح یزدی اعلام کرد:روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی فیلسوف مجاهد عمار رهبر حضرت آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم"

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم" روز پنج شنبه 27 آذر ماه 1399 ساعت 10/30 تا 12 برگزار میگردد.

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی" روز چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور آیت الله اعرافی و اساتید دانشگاه برگزار می شود

کرسی ترویجی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر عباس اشرفی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

کرسی ترویجی با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر محمود تقی زاده داور با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

پژوهش

وبینار مطالعات اسلامی در ایران و هند

وبینار مطالعات اسلامی در ایران و هند با همکاری مشترک دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه جامیا ملیا اسلامیا و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار میگردد

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم"

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم" روز پنج شنبه 27 آذر ماه 1399 ساعت 10/30 تا 12 برگزار میگردد.

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی" روز چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور آیت الله اعرافی و اساتید دانشگاه برگزار می شود

کرسی ترویجی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر عباس اشرفی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

کرسی ترویجی با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر محمود تقی زاده داور با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

لیست اعلام برنامه های هفته پژوهش به تفکیک عنوان ، تاریخ و ساعت به همراه لینک پیوستن به جلسه

لیست اعلام برنامه های هفته پژوهش نشست ها ، کارگاه ها و کرسی های هفته پژوهش به تفکیک عنوان ، تاریخ و ساعت به همراه لینک پیوستن به جلسه

اطلاعیه ها

آیت الله مصباح یزدی درگذشت.

دفتر آیت‌الله مصباح یزدی اعلام کرد:روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی فیلسوف مجاهد عمار رهبر حضرت آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم"

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم" روز پنج شنبه 27 آذر ماه 1399 ساعت 10/30 تا 12 برگزار میگردد.

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی" روز چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور آیت الله اعرافی و اساتید دانشگاه برگزار می شود

لیست اعلام برنامه های هفته پژوهش به تفکیک عنوان ، تاریخ و ساعت به همراه لینک پیوستن به جلسه

لیست اعلام برنامه های هفته پژوهش نشست ها ، کارگاه ها و کرسی های هفته پژوهش به تفکیک عنوان ، تاریخ و ساعت به همراه لینک پیوستن به جلسه

هفته پژوهش

جدول زمان بندی برنامه های پژوهشی هفته پژوهش به همراه آدرس اتصال

شيوه نامه اجرائي فرصت مطالعاتي

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اختصاص 6 سهمیه فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشگاه علامه طباطبائی در سال 99، موافقت کرد