• آرشیو اطلاعیه ها


جلسه دفاعیه

گروه علوم قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن حدیث

عنوان: پرستشگاه های ادیان آسمانی از منظر قرآن و اهل بیت (ع)

استاد راهنما: آقای دکترعباس اشرفی

استاد مشاور: آقای دکتر علی شریفی

استاد داور: آقای دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

اتاق 101 (شیخ صدوق) یکشنبه 29 تیرماه 99 ساعت 10 صبح

 

تاریخ درج خبر: 1399/04/28 - ساعت درج خبر: ١٣:٣٢ - شماره خبر: ١٢٥٤٤ - تعداد بازدید: 367


خروج