• خبر روز


سخنان مقام معظم رهبری

شهادت پاداش تلاش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوه ی الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدا آلودند.

مقام معظم رهبری

تاریخ درج خبر: 1398/10/14 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٧ - شماره خبر: ١٠٩٣٦ - تعداد بازدید: 242


خروج