• خبر روز


موکول شدن نشست تخصصی واکاوی عملکرد دانشکده الهیات و معارف اسلامی به زمان دیگری

نشست تخصصی  واکاوی عملکرد دانشکده الهیات و معارف اسلامی که قرار بود در روز دوشنبه 12 اسفند ماه 1398 برگزار گردد با توجه به  شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شده است که زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/12/10 - ساعت درج خبر: ١١:٠٢ - شماره خبر: ١١٤٥٣ - تعداد بازدید: 41


خروج