• خبر روز


برگزاری یادمان علامه طباطبائی (3)

یادمان علامه طباطبائی (3) 

اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره)

دبیرخانه همایش پذیرای چکیده های تفصیلی (500 -1000 کلمه) یا مقالات (حداکثر 8000 کلمه) در موضوع اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره) می باشد.

* آیات الاحکام  / نظام فقهی

* فلسقه حقوق

* مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی

* رابطه متقابل فقه و حقوق

* مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبائی با آرای سایر اندیشمندان

* تبیین آرای فقها و حقوقی علامه طباطبائی (ره)

* و سایر موضوعات مرتبط با موضوع همایش

 

آخرین مهلت دریافت چکیده های تفصیلی یا مقالات 1399/07/30

آدرس الکترونیکی : Yadman3@atu.ac.ir

زمان همایش : دوشنبه 1399/08/26

مکان همایش : بزرگراه شهید همت (غرب) بلوار دهکده المپیک ، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) ، سالن همایش کتابخانه مرکزی

تاریخ درج خبر: 1399/03/11 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٢ - شماره خبر: ١٢٠٩٣ - تعداد بازدید: 286


خروج