• خبر روز


مواد و منابع آزمون جامع

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 رشته علوم قرآن و حدیث

 

تاریخ درج خبر: 1399/03/17 - ساعت درج خبر: ١٣:٢٢ - شماره خبر: ١٢١٦١ - تعداد بازدید: 226


خروج