• خبر روز


یادمان علامه طباطبائی (۳)

یادمان علامه طباطبائی (۳) 

اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره)

دبیرخانه همایش پذیرای چکیده های تفصیلی (۵۰۰ -۱۰۰۰ کلمه) یا مقالات (حداکثر ۸۰۰۰ کلمه) در موضوع اندیشه های فقهی و حقوقی علامه طباطبائی (ره) می باشد.

* آیات الاحکام  / نظام فقهی

* فلسقه حقوق

* مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی

* رابطه متقابل فقه و حقوق

* مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبائی با آرای سایر اندیشمندان

* تبیین آرای فقها و حقوقی علامه طباطبائی (ره)

* و سایر موضوعات مرتبط با موضوع همایش

 

آخرین مهلت دریافت چکیده های تفصیلی یا مقالات ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

آدرس الکترونیکی : Yadman۳@atu.ac.ir

زمان همایش : دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مکان همایش : بزرگراه شهید همت (غرب) بلوار دهکده المپیک ، دانشگاه علامه طباطبائی (ره) ، سالن همایش کتابخانه مرکزی

تاریخ درج خبر: 1399/06/16 - ساعت درج خبر: ١٠:٥١ - شماره خبر: ١٢٧٩٦ - تعداد بازدید: 111


خروج