• خبر روز


کرسی ترویجی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر عباس اشرفی با عنوان تبادلات قصص قرآنی و یافته های باستان شناسی

ناقدان : دکتر امیر نصری و دکتر محمد هادی یدالله پور

مدیر جلسه : دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

زمان : یکشنبه 23  آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت 18 تا 20

لینک شرکت در جلسه : https://meeting.atu.ac.ir/ch/ghoran

 

 

تاریخ درج خبر: 1399/09/22 - ساعت درج خبر: ١٨:٣٤ - شماره خبر: ١٣٦٨١ - تعداد بازدید: 106


خروج