• خبر روز


نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

روز چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۲

با حضور آیت الله اعرافی و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

آدرس: https://meeting.atu.ac.ir/ch/enghelab-eslami

متن کامل سخنرانی های نشست علمی "نقش دانش فقه در گام دوم انقلاب اسلامی"

 

تاریخ درج خبر: 1399/09/25 - ساعت درج خبر: ٢١:٢١ - شماره خبر: ١٣٧٣٨ - تعداد بازدید: 185


خروج