• خبر روز


منابع آزمون جامع اردیبهشت97

منابع آزمون جامع  اردیبهشت 97

رشته مدرسی معارف اسلامی

 

-منابع آزمون جامع دکتری گرایش مبانی نظری  و گرایش انقلاب اسلامی که در اردیبهشت 97 برگزار میگردد به شرح ذیل تعیین گردید:

*منابع اختیاری مشترک دوگرایش:

الف)معارف نظری قرآن (1):

1.معارف قرآن اثر استادمحمد تقی مصباح یزدی (براساس سرفصل های درس ها)

2.دروس معرفت نفس اثرآیت الله حسن زاده آملی

ب)حقوق اساسی :

1.حقوق اساسی تطبیقی اثر جلال الدین مدنی .

2.آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر محمد جواد اوسطا

3.حقوق اساسی اثر ابوالفضل قاضی .

*منابع الزامی گرایش مبانی نظری:

الف)فلسفه دین وکلام جدید :

1.براهین اثبات وجود خدا اثر آیت الله جوادی آملی .

2.فلسفه ی دین اثر جان هیک ترجمه بهزاد سالکی.

3.کلام جدید با رویکرد اسلامی اثر عبدالحسین خسروپناه.

ب)حکمت متعالیه:

1.شواهد الربوبیه اثرصدر المتالهین

2.اسفار ج2،3،8،9(سرفصل های مرتبط به حکمت متعالیه)

3.نهایه الحکمه،اثر علامه طباطبایی.

*منابع الزامی گرایش انقلاب اسلامی :

الف)اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

1.شئوون واختیارات ولی فقیه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (ره)ترجمه اداره کل مراکز وروابط فرهنگی 1369.

2.ولایت فقیه اثر آیت الله جوادی آملی .

3.بنیادحکومت دراسلام اثر سید کاظم حائری حسینی .

ب)جامعه شناسی ایران

1.درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران اثر حسین بشیریه

2.اقتصاد سیاسی ایران اثر محمد علی کاتوزیان.

3.فرهنگ سیاسی ایران اثر سریع القلم

*منابع اختیاری گرایش مبانی نظری :

الف)معارف نظری قرآن (2):

1.تفسیر موضوعی قرآن اثر آیت الله جوادی آملی (جلدهای مرتبط)

2. تفسیرالمیزان اثر علامه طباطبایی (باتوجه به سر فصل ها)

*منابع اختیاری تخصصی گرایش انقلاب اسلامی ایران :

الف)مسائل صفویه تا انقلاب اسلامی .

1.دین ودولت درایران ،نقش علما در دوره قاجاریه اثر حامد الگار ترجمه ابوالقاسم سری

2.ایران پس دوانقلاب ،اثریراوند آبراهامیان ترجمه احمد گل محمدی

3.تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی وروابط خارجی ایران 2ج اثر سید جلال الدین مدنی

 

3-اعضای کمیته­های علمی امتحان جامع مدرسی معارف اسلامی در گرایش های انقلاب اسلامی و مبانی نظری به شرح ذیل انتخاب شدند:

1-3) در کمیته مبانی نظری: آقایان دکتر صالح حسن زاده، دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد ، دکتر حسام الدین خلعتبری ، دکتر مجتبی مطهری الهامی و دکتر  محمد صدقی آلانق  .

2-3)  در کمیته انقلاب اسلامی: آقایان دکتر عبدالمطلب  عبدالله ، دکتر مهر علی لطفی، دکتر ابراهیم درخشه، دکترمحمدحسین خوانین زاده.

 

 

منابع آزمون جامع  اردیبهشت 97

رشته علوم قرآن  و  حدیث

 

 

الف) دروس الزامی :

1-    درس نقد و بررسی روش ها و مکاتب تفسیری

منابع: - التفسیر و المفسرون جلد دوم آیت ا... معرفت فصل 9 ( تفسیر نقلی)، فصل 10 (معروفترین تفاسیر نقلی)، فصل 11              (تفسیر اجتهادی)، فصل 13 (تفسیر در عصر جدید)

        -آسیب شناسی جریان های تفسیری جلد دوم

          بخش 14 (جریان تفسیر اجتماعی عقلی) ، بخش 16 (جریان هرمنوتیک در تفسیر قرآن)

        -آسیب شناسی جریان های تفسیری جلد اول

          بخش 2 (جریان روایت گری) ، بخش 6 (جریان قرآن گرایی) ، بخش 7 ( جریان تفسیر علمی)

2-    درس فقه الحدیث

منابع: -اصول مظفر(مباحث مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید) ، (منطق فهم حدیث سید محمد کاظم طباطبایی)

 

ب) دروس اختیاری:

1- درس نقد و بررسی­ احادیث موضوعه (الرواشح السماویه میرداماد بخش احادیث موضوعه) ، (الوضاعون و احادیثهم الموضوعه مستخرج از الغدیر امینی).

2-درس تفسیر قرآن کریم ( تفسیر موضوعی آیت ا... جوادی آملی مبحث معاد) ، (تفسیر المیزان جزء آخر )

3-درس بررسی تطبیقی موضوعات در قرآن و عهدین (مقایسه تحلیلی بین قرآن و کتب آسمانی­گذشته -اوستا و عهدین- دکتر محمد حسین بیات) ، (مقایسه قصص درقرآن و عهدین دکتر عباس اشرفی بجز بخش دوم) ، (الهدی الی دین المصطفی آیت ا.. صادقی تهرانی.

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/12/21 - ساعت درج خبر: ١٥:٤٢ - شماره خبر: ٥٧٦٢ - تعداد بازدید: 633


خروج