• خبر روز


گزارش برگزاری کرسی ترویجی دکتر محمدکاظم شاکر

کرسی ترویجی آقای دکتر محمدکاظم شاکر، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، سه شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷ با حضور استادان و دانشجویان گروه های مختلف آموزشی در دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. عنوان کرسی ایشان "هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم" بود که آراء ایشان توسط استادان جناب آقای دکتر عبدالله نصری و جناب دکتر هدایت جلیلی نقد و بررسی شد.

 

تاریخ درج خبر: 1397/09/12 - ساعت درج خبر: ١٤:٠٦ - شماره خبر: ٧٥٧٣ - تعداد بازدید: 356


خروج