• خبر روز


فراخوان ارسال مقاله

 دو فصلنامه علمی_ تخصصی اندیشه علامه طباطبائی که به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث دینی-فقهی مربوطه به علامه طباطبائی پایه گذاری شده است، از تمامی فرهیختگان گرامی جهت ارسال مقالات خود در این حوزه دعوت به عمل می آورد.

  لازم به ذکر است که دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی،  به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، آشنایی با مقالات این نشریه و ارسال مقاله به آدرس tat.atu.ac.ir  مراجعه فرمایید.

 

تاریخ درج خبر: 1398/06/30 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٣ - شماره خبر: ٩٧١٢ - تعداد بازدید: 330


خروج