• آرشیو اطلاعیه ها


سبک بیان در قصص قرآن وعهدین

در تاریخ 4 اسفند 1398 راس ساعت 11 صبح در دانشکده الهیات و معارف اسلامی کرسی جناب آقای دکتر عباس اشرفی برگزار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/11/29 - ساعت درج خبر: ١٥:٠٥ - شماره خبر: ١١٣٧٥ - تعداد بازدید: 175


خروج