• آرشیو اطلاعیه ها


نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم"

نشست علمی "روش شناسی مطالعات بینا رشته ای قرآن کریم"

روز پنج شنبه  27 آذر ماه 1399 

ساعت 10/30 تا 12

برگزار میگردد. 

تاریخ درج خبر: 1399/09/27 - ساعت درج خبر: ٠٠:٣٥ - شماره خبر: ١٣٧٥٦ - تعداد بازدید: 161


خروج