• فرم های آموزشی

 

كارشناسی

 1. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 2. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 3. فرم درخواست مرخصی تحصیلی
 4. فرم درخواست معادل سازی دروس
 5. فرم اعلام موافقت با مرخصی تحصیلی
 6. فرم درخواست تقاضای ترک تحصیل دائم

كارشناسی ارشد

 1. فرم طرح نامه رساله و پایان نامه
 2. مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد
 3. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 4. فرم تمدید سنوات دانشجو
 5. تقاضای تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 6. فرم گزارش انجام کار پایان نامه
 7. فرم درخواست مهمانی دانشجو
 8. فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 9. فرم های فارغ‌التحصیلی کارشناسی ارشد

دکتری

 1. فرم طرح نامه رساله و پایان نامه
 2. فرم درخواست تجدیدنظر آزمون جامع دکتری
 3. پرسشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
 4. مواد آزمون جامع دی ماه 1395 رشته علوم قرآن و حدیث
 5. مواد آزمون جامع دی ماه 1395 رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 6. شیوه نامه تحویل پایان نامه/ رساله به کتابخانه مرکزی
 7. مدارک مورد نیاز در ارائه گواهی پزشکی
 8. فرم خلاصه وضعیت دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی مواد خاص دانشگاه
 9. فرم درخواست مهمانی دانشجو
 10. فرم های فارغ التحصیلی دکتری