• ارتباط با دانشکده

نشانی دانشکده :بزرگراه شهید همت(غرب)، تقاطع دهکده المپیک، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

کد پستی :۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

شماره تلفن :48390000

کارکنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

نام و نام خانوادگی    عنوان شغلی   شماره تماس
دکتر عباس اشرفی    رئیس دانشکده    3701
دکتر اشکان نعیمی  معاون آموزشی  3709
دکتر صالح حسن زاده معاون پژوهشی  3707
اکبر آخوندی رئیس امور اداری  3710
زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 3704
نسرین موسی وند کارشناس آموزش 3703
الهام وشاقیان کارشناس آموزش  3716
جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی  3706
مریم پرویزی کارشناس پژوهش 3705
طیبه کبیری کارشناس پژوهش 3717
حسن محمدی کارشناس اداری 3708
سیدعلیرضا سمیعی مسئول مالی 3718
سید امیر قدرتی کارپرداز 3718
سمیه رمضانی دانا کارشناس خدمات دانشجویی 3718
سید محمد مهدی شریعتی کارشناس پژوهشی 3722