• معرفی واحد های دانشکده

 

واحد آموزش

این بخش با بهره گیری از کارشناسان خبره و آموزش دیده با سرپرستی سرکار خانم زهرا ترکستانی به انجام کلیه خدمات مرتبط با مسائل آموزشی دانشجویان می پردازد. دانشجویان جهت ثبت نام، پیگیری امور مرتبط با برنامه ریزی و برگزاری کلاس ها، پیگیری بخش نامه های ابلاغ شده، انجام امور فارغ التحصیلی و ... می توانند به این واحد مراجعه نمایند.

واحد پژوهشی 

این بخش با بهره گیری از کارشناسان خبره و آموزش دیده با سرپرستی سرکار خانم مریم پرویزی به انجام کلیه خدمات مرتبط با مسائل پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشکده می پردازد. دانشجویان جهت چاپ مقالات، تشویق مقالات، اقدام جهت اخذ فرصت مطالعاتی، دریافت معرفی نامه جهت پژوهش در سازمان های دیگر و ... می توانند به این واحد مراجعه نمایند.