• مدیر گروه های دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: حسام الدین خلعتبری لیماکی 

مدرک تحصیلی: دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی  

ایمیل: khalat.hesam@yahoo.com

شماره تماس: 48393713

               مدیر گروه معارف اسلامی

                               دریافت رزومه پژوهشی                

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین بیات

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فارسی

ایمیل: dr_bayat @gmail.com

شماره تماس: 48393712

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

                                        دریافت رزومه پژوهشی                                      

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا بصیری

مدرک تحصیلی: دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی

ایمیل: Basiri_hr@yahoo.com

شماره تماس:  48393714

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

                               دریافت رزومه پژوهشی                           


نام و نام خانوادگی: دکتر علی کربلائی پازوکی

مدرک تحصیلی: دکتری کلام اسلامی

ایمیل:  karbalaei1383@yahoo.com

شماره تماس: 48393711

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی

دریافت رزومه پژوهشی 


نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی شهمیری

مدرک تحصیلی: .............

ایمیل: ..........

شماره تماس: .........

مدیر گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

دریافت رزومه پژوهشی