• اطلاعیه تشکیل کلاس ها

 

اطلاعیه تشکیل کلاس ها در برد گرو های آموزشی در محل دانشکده قابل ملاحظه است.