• اطلاعیه تشکیل کلاس ها
اطلاعیه های مربوط به تشکیل کلاس ها و تغییرات مربوط به آن در تابلوی اعلانات امور کلاس ها واقع در طبقه دوم در محل دانشکده قابل ملاحظه است.