• برنامه درسی

برنامه هفتگی اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی

آقای دکتر محمد رضا ابراهیم نژاد

آقای دکتر اسماعیل اثباتی

آقای دکتر عباس اشرفی

آقای دکتر حمید رضا بصیری

آقای دکتر علی بنایی

آقای دکتر محمد حسین بیات

سرکار خانم دکتر زری پیشگر

آقای دکتر محمود تقی زاده داوری

آقای دکتر یاسر تک فلاح

آقای دکتر صالح حسن زاده

آقای دکتر حسام الدین خلعتبری

آقای دکتر علی رجب زاده آلمالو

آقای دکتر محمد کاظم شاکر

آقای دکتر محمد شریفانی

آقای دکترعلی شریفی

آقای دکتر عنایت الله شریفی

آقای دکتر محمد شعبانی پور شش پلی

آقای دکتر محمد صدقی آلانق

آقای دکتر سعید طاووسی مسرور

آقای دکتر عبدالمطلب عبدالله

آقای دکتر علیرضا فخاری

سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح تفتی

آقای دکتر علی کربلایی پازوکی

آقای دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

آقای دکتر مهر علی لطفی قادیکلایی

آقای دکتر اشکان نعیمی