• آرشیو اطلاعیه ها


اجرای آیین نامه توسط دانشجویان

آیین نامة  اجرایی امتحانات

قابل توجه دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 دانشگاه علامه طباطبایی  

·        داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است .

 

·         همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت، ساعت هوشمند و تلفن همراه در جلسه امتحانی ممنوع است و حتی در صورت عدم استفاده از آن تخلف محسوب می شود و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

 

·        همه دانشجویان موظف به  امضای لیست حضور و غیاب  هستند، درغیر این صورت به عنوان غیبت در جلسه امتحانی محسوب می شود.

 

·         دانشجویان از آوردن کیف و وسایل شخصی  به جلسه امتحان خودداری نمایند. دانشکده در قبال حفظ موارد مذکور هیچ گونه مسؤلیتی نمی پذیرد.  

 

·        همه دانشجویان موظفند 10 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حضور داشته باشند.

 

·        در موارد غیبت های ناشی از بیماری در روز امتحان ، در همان روز برگزاری امتحان به پزشک معتمد مستقر در دانشگاه و مسئول امتحانات مراجعه شود .

 

 

معاون آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تاریخ درج خبر: 1398/10/11 - ساعت درج خبر: ١٣:٠٨ - شماره خبر: ١٠٩٢٨ - تعداد بازدید: 368


خروج