آیین نامه ها و بخشنامه ها

فرم‌های از پیش‌آماده (Templates) بروندادهای علمی (پایان‌نامه‌ها‌/رساله‌ها و طرح‌های پژوهشی) مبتنی بر شیوه‌نامه نگارش دانشگاه

کارشناسی

 1. آیین نامه نقل و انتقال
 2. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 3. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 4. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 5. قوانین و مقررات آموزشی مقطع کارشناسی 1401
 6. راهنمای فرآیند الکترونیکی فراغت از تحصیل

کارشناسی ارشد

 1. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 2. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 3. آیین نامه غیبت های امتحانی
 4. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 5. آیین نامه نقل و انتقال
 6. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 7. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 8. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 9. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی95-94)
 10. شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد
 11. راهنمای فرآیند الکترونیکی فراغت از تحصیل

دکتری

 1. آیین نامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
 2. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 3. فلوچارت شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 4. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 5. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 6. نحوه استعلام موضوع رساله از ایران داک
 7. اهم آیین نامه آموزشی دوره دکتری
 8. مراحل تسویه حساب دانشجویان دکتری
 9. شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج کشور
 10. آیین نامه غیبت های امتحانی
 11. آیین نامه نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
 12. آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
 13. آیین نامه نحوه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری
 14. آیین نامه نحوه برگزاری آزمون دکتری سازمان سنجش از سال ۱۳۹۵ به بعد
 15. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 16. آیین نامه نقل و انتقال
 17. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 18. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 19. شیوه نامه اعطای وام
 20. شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع دانشگاه علامه طباطبائی
 21. شیوه نامه اجرایی دوره دکتری ورودی های 97 تا 99
 22. شیوه نامه اجرایی دوره دکتری ورودی های 99 به بعد
 23. راهنمای فرآیند الکترونیکی فراغت از تحصیل