گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر حمیدرضا بصیری

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حمیدرضا بصیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر حمیدرضا بصیری

دکتر علی بنایی

مدرک تحصیلی: سطح چهار فقه و اصول

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی بنایی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۵۸

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی بنایی

دکتر یاسر تک فلاح

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر یاسر تک فلاح

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

دکتر یاسر تک فلاح

دکتر فاطمه فلاح تفتی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۰

دکتر فاطمه فلاح تفتی

دکتر سید محمد حسن مومنی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۲ آذر ۱۴۰۰

دکتر سید محمد حسن مومنی

دکتر اشکان نعیمی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اشکان نعیمی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۹

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

دکتر اشکان نعیمی