ارتباط با دانشکده

نشانی دانشکده :بزرگراه شهید همت(غرب)، تقاطع دهکده المپیک، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

کد پستی :۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

شماره تلفن :48390000

کارکنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

حوزه ریاست
دکتر عباس اشرفی    رئیس دانشکده    3702
محمد نورمحمدی افق مسئول دفتر رئیس دانشکده 3701 - 3702
معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر اشکان نعیمی  معاون آموزشی و پژوهشی 3709
زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 3704
نسرین موسی وند کارشناس مسئول آموزش 3703
الهام وشاقیان کارشناس آموزش  3716
جواد واعظ کارشناس مسئول گروه های آموزشی  3706
سید محمد مهدی شریعتی کارشناس پژوهش و مسئول سایت 3718
مریم پرویزی کارشناس پژوهش 3705
طیبه کبیری کارشناس پژوهش 3717
حوزه اداری
اکبر آخوندی رئیس امور اداری 3710
حسن محمدی کارشناس اداری 3708
سیدعلیرضا سمیعی مسئول مالی 2210
سید امیر قدرتی کارپرداز - - - -
سمیه رمضانی دانا کارشناس خدمات دانشجویی 3415