ارتباط با دانشکده

حوزه ریاست
دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی    رئیس دانشکده    3702
محمد نورمحمدی مسئول دفتر رئیس دانشکده 3701 - 3702
معاونت آموزشی
دکتر اشکان نعیمی  معاون آموزشی 3709
زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 3704
دکتر نسرین موسی وند کارشناس مسئول آموزش 3703
الهام وشاقیان کارشناس آموزش  3716
جواد واعظ کارشناس مسئول گروه های آموزشی  3706
علی صالحی امورکلاسها 3722
معاونت پژوهشی
دکتر یاسر تک فلاح معاون پژوهشی 3721
علیرضا ترابی رئیس اداره پژوهش و کتابخانه 3724
دکتر مریم پرویزی کارشناس پژوهش 3705
طیبه کبیری کارشناس پژوهش 3717
حسن شیخعلیشاهی کارشناس کتابخانه 3707
حوزه اداری
اکبر آخوندی رئیس امور اداری 3710
حسن محمدی کارشناس اداری 3708
حمید احمدی مسئول مالی  2494 -  3718
نادر صمدپور امورپشتیبانی 3719
حراست و انتظامات انتظامات 3720
گروه های آموزشی و پژوهشی
گروه فقه و حقوق اسلامی 3714   گروه فلسفه و کلام اسلامی 3711
گروه معارف اسلامی 3713 گروه علوم قرآن و حدیث 3712 گروه مطالعات میان رشته ای قران کریم 3759
اعضای هیأت علمی
دکتر ابراهیم ابراهیمی گروه علوم قرآن و حدیث -
دکتر علیرضا اشتری تفرشی گروه فلسفه و کلام اسلامی 3760
دکتر عباس اشرفی گروه علوم قرآن و حدیث -
دکتر اسماعیل اثباتی گروه فلسفه و کلام اسلامی 3752
دکتر مونا امانی پور فقه و مبانی حقوق اسلامی -
دکتر سعید بخشی گروه فلسفه و کلام اسلامی 3751
دکتر حمیدرضا بصیری فقه و مبانی حقوق اسلامی -
دکتر علی بنایی گروه علوم قرآن و حدیث 3758
دکتر زری پیشگر گروه معارف اسلامی 3755
دکتر یاسر تک فلاح فقه و مبانی حقوق اسلامی 3768
دکتر قدسیه حبیبی گروه فلسفه و کلام اسلامی 3761
دکتر صالح حسن زاده گروه معارف اسلامی 3769
دکتر حسام الدین خلعتبری گروه معارف اسلامی 3757
دکتر علی رجب زاده گروه معارف اسلامی -
دکتر محمدکاظم شاکر گروه علوم قرآن و حدیث 3765
دکتر محمد شریفانی گروه معارف اسلامی -
دکتر علی شریفی گروه علوم قرآن و حدیث 3766
دکتر عنایت شریفی گروه معارف اسلامی 3770
دکتر محمد شعبانپور گروه علوم قرآن و حدیث 3756
دکتر علی صفری گروه علوم قرآن و حدیث 3760
دکتر سعید طاووسی گروه فلسفه و کلام اسلامی -
دکتر عبدالمطلب عبدالله گروه معارف اسلامی 3764
دکتر زهره عبدخدایی گروه فلسفه و کلام اسلامی -
دکتر روح الله علی نژاد گروه علوم قرآن و حدیث 3763
دکتر علیرضا فخاری گروه علوم قرآن و حدیث 3767
دکتر فاطمه فلاح تفتی فقه و مبانی حقوق اسلامی -
دکتر محسن قاسم پور راوندی گروه علوم قرآن و حدیث 3762
دکتر علی کربلائی پازکی گروه فلسفه و کلام اسلامی -
دکتر زینب کریمی گروه معارف اسلامی 3761
دکتر اشکان نعیمی فقه و مبانی حقوق اسلامی 3753
دکتر سیدجابر موسوی راد گروه فلسفه و کلام اسلامی 3754
دکتر سیدمحمدحسن مومنی فقه و مبانی حقوق اسلامی -

بزرگراه شهیدهمت(غرب)، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

کد پستی : ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱   -   شماره تلفن :  48390000

جهت تماس از خارج دانشگاه ابتدا شماره 4839 سپس شماره داخلی را اضافه نمایید بطور مثال: 48393701