ارتباط با دانشکده

نشانی دانشکده :بزرگراه شهیدهمت(غرب)، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

کد پستی :۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

شماره تلفن :48390000

جهت تماس از خارج دانشگاه ابتدا شماره 4839 سپس شماره داخلی را اضافه نمایید بطور مثال: 48393701 

کارکنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

حوزه ریاست
دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی    رئیس دانشکده    3702
محمد نورمحمدی مسئول دفتر رئیس دانشکده 3701 - 3702
معاونت آموزشی
دکتر اشکان نعیمی  معاون آموزشی 3709
زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 3704
دکتر نسرین موسی وند کارشناس مسئول آموزش 3703
الهام وشاقیان کارشناس آموزش  3716
جواد واعظ کارشناس مسئول گروه های آموزشی  3706
معاونت پژوهشی
دکتر یاسر تک فلاح معاون پژوهشی 3700
علیرضا ترابی رئیس اداره پژوهش و کتابخانه 3724
دکتر مریم پرویزی کارشناس پژوهش 3705
طیبه کبیری کارشناس پژوهش 3717
حسن شیخعلیشاهی کارشناس کتابخانه 3707
حوزه اداری
اکبر آخوندی رئیس امور اداری 3710
حسن محمدی کارشناس اداری 3708
حمید احمدی مسئول مالی  2494 -  3718