ارتباط با دانشکده

نشانی دانشکده :بزرگراه شهیدهمت(غرب)، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

کد پستی :۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱

شماره تلفن :48390000

کارکنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

حوزه ریاست
دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی    رئیس دانشکده    3702
محمد نورمحمدی مسئول دفتر رئیس دانشکده 3701 - 3702
معاونت آموزشی و پژوهشی
دکتر اشکان نعیمی  معاون آموزشی و پژوهشی 3709
زهرا ترکستانی رئیس اداره آموزش 3704
دکتر نسرین موسی وند کارشناس مسئول آموزش 3703
الهام وشاقیان کارشناس آموزش  3716
جواد واعظ کارشناس مسئول گروه های آموزشی  3706
علیرضا ترابی رئیس اداره  پژوهش و کتابخانه 3724
دکتر مریم پرویزی کارشناس پژوهش 3705
طیبه کبیری کارشناس پژوهش 3717
حسن شیخعلیشاهی کارشناس پژوهش 3707
حوزه اداری
اکبر آخوندی رئیس امور اداری 3710
حسن محمدی کارشناس اداری 3708
حمید احمدی مسئول مالی 3718