ظیبدظیدظ

درباره دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی از شهریور سال ۱۳۹۸ با حضور وزیر محترم عتف ، رئیس دانشگاه و جمعی ازاعضای هیأت علمی فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نمود.

هم اکنون دانشکده با ۴ گروه و ۷ رشته در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی به فعالیت خود ادامه می دهد.

login