تاریخچه

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی از شهریور سال 1398 با حضور وزیر محترم عتف ، رئیس دانشگاه و جمعی ازاعضای هیأت علمی فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز نمود.

لازم به ذکر است دانشکده از سال 1391 با سه گروه «علوم قرآن و حدیث» ، «معارف اسلامی» و « فلسفه » در ساختمان دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی بنیان نهاده شده بود و زیر نظر ریاست وقت آن دانشکده فعالیت می نمود. 

هم اکنون دانشکده با 4 گروه و 7 رشته در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی واقع در دهکده المپیک مشغول فعالیت است.