• آرشیو اطلاعیه ها


اطلاع رسانی به دانشجویان

قابل توجه اساتید گرامی

با سلام و احترام
نامۀ شمارۀ 100/13634/د مورخ 1399/02/24 ستاد راهبردی توسعۀ علوم و فناوری های شناختی در خصوص «فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی با تمرکز بر مسائل شناختی فراگیر جامعه » جهت اطلاع و اطلاع رسانی به دانشجویان گرامی، به پیوست ایفاد می‌شود.

تاریخ درج خبر: 1399/03/03 - ساعت درج خبر: ١٣:٠١ - شماره خبر: ١٢٠٦١ - تعداد بازدید: 264


خروج